Bono Nedir?

Bono vadesi 1 yıldan kısa olan çıkaran kurum tarafından ön görülen vade sonunda belirli bir bedelin ödenmesinin taahhüt edildiği menkul kıymete bono adı verilir. Bono nedir? Bir bedeli kayıtsız şartsız ödeme vaadini kime veya kimin emrine ödenecekse onun ad ve soyadının, senedi tanzim edenin imzasını,  tazmin ve ödeme gününü, vadeyi ihtiva eden, ciro ile devri mümkün olan bir ticari senettir. Bononun ticari hayattaki önemi; bir kredi vasıtası olmasıdır.

Bonoda iki taraf bulunur. Alacaklı ve borçlu taraflar. Ticari hayatta nakit para ihtiyaçlarının karşılanamadığı zamanlarda yaygın bir ödeme aracı haline gelir. Bononun ciro edilebilmesi özelliği nakit gibi kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bononun şekli özellikleri ve kullanılışı kanunlarla düzenlenir. Bonoların vadesi 60 günden az 360 günden fazla olamaz. Bono iktisadi mahiyeti itibari ile kredi vasıtası halinde kullanılmaya başlanmıştır. Bono ayrıca ödeme, ispat ve teminat aracı olarak da kullanılmaktadır.

Bononun Mecburi Şekil Şartları

  • Senet metninde bono ibaresi yer almalıdır.
  • Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedel ödeme vaadini içermelidir.
  • Vade belirlenmelidir.
  • Ödeme yeri belirlenmelidir.
  • Kime ve kimin emrine ödenecekse o kişinin ad ve soyadı senette yer almalıdır.
  • Senedin düzenlendiği gün ve yer senette yer almalıdır.
  • Senedi düzenleyenin imzası bulunmalıdır.

Bono ne demek? Ekonomik olarak bono bir alacak senedidir. Belirli bir miktar paranın belirli bir vade süresi sonunda kayıtsız şartsız ödeneceğini ifade eder.

Türk Ticaret Kanunu’nda bonoya ‘emre muharrer senet’te denilmektedir. Bonoyu düzenleyerek imzalayan kişiye keşideci adı verilir. Bonoyu imzalayan keşideci, belirli bir miktar parayı vadesinde, belirli kişi veya kuruma ödemeyi yükümlemiş olur. Bononun alacaklısına lehdar adı verilir. Keşideci bonoyu düzenleyip lehdara veir. Bono emre yazılı bir senet olduğu için, poliçeler gibi ciro ve teslim yolu ile el değiştirebilir. Bir bononun yazılı biçimde olması be yasada emredilen hususları içermesi gerekir. Türk Ticaret Kanunu’na göre senet metninde bono veya emre muaharrer senet kelimesinin yazılı olarak yer alması bir zorunluluktur.

 

 Bir önceki yazımız olan Üniversiteliye Burs Veren Kurumlar başlıklı makalemizde öğrenci bursu verenler hakkında bilgiler verilmektedir.

Sayfa başına git