Dolar Ne Zaman Yükselir?

Amerika Birleşik Devletleri’nin resmi para birimi olan dolar ülkemizde de yakından takip edilmekte ve çeşitli alışverişlerde kullanılmaktadır. Doların değer kazanmasının ve değer kaybetmesinin nedenleri çok sayıda değişkene bağlı olabilir. Zaman içinde bu değişken değerlerdeki farklılaşma dolarda da değişiklik görülmesine sebep olmaktadır.

Arz-talep dengesindeki değişiklik dolar ne zaman yükselir? sorusunun cevaplarından bir tanesidir ve belki de en büyük sebebidir. Bir ülkedeki iç piyasada bulunan dolar miktarı, o ülkenin vatandaşlarının veya şirketlerinin taleplerini karşılamayacak kadar azalmış ise o ülkede cari açık var demektir. Ülkenin iç piyasasındaki dolar miktarı talebi karşılayamayacak durumda olduğunda, doların fiyatı artmaya ve dolar değer kazanmaya başlar. Yani cari açık dolar fiyatının artmasında önemli bir etkendir.

Dolar fiyatındaki değişikliğin bir diğer sebebi de siyasetle ilgilidir. Siyasi istikrar ve politik kararlar dolar fiyatını etkilemektedir. Ülkede siyasi ortamda istikrarsızlık ve gerginlik olduğunda bu durum borsayı etkilemektedir. Siyasi ortamdaki bu durum borsanın eksi yönde işlem görmesine sebep olurken, borsa da doların artmasına, değer kazanmasına sebep olmaktadır. Bu iki olay birbirini etkileyerek daha da tırmanabilir. Dolar artınca borsa piyasasında tedirginlikten dolayı borsa yine eksi yönde hareket etmeye başlar. Borsa eksi yönde hareket edince yine dolar etkilenir ve artar. Bu süreç böyle birbirini tetikleyerek devam edebilir. Dolar fiyatı ve borsa doğrudan etkileşim içindedir. Ülke yöneticileri cari açığın artmaması ve doların yükselmemesini isterler ve bunun için siyasi istikrar ve gerginlikten uzak bir ortam isterler.

Dolar ne zaman yükselir? sorusunun bir diğer cevabı da enflasyon rakamları ile ilgilidir. Merkez bankası enflasyon rakamlarını açıklamak ile görevlidir. Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyon oranı ülkedeki faiz artırımı önünde bir set oluşturmak için bir ortam oluşturur. Oluşan bu ortam Merkez Bankası’nın faizleri istediği gibi arttırıp azaltabileceği bir öngörü ortamının oluşmasına sebep olacaktır. Merkez Bankası aslında istikrarın korunması için görevlidir. Merkez Bankası’nın faizle ilgili kararlar alabileceği öngörüsü dolar fiyatlarının yükselmesine sebep olacaktır. Ülkelerde enflasyon oranı için önceden tahminler yapılır. Beklenen bir değer oluşur. Enflasyon oranı yılsonunda beklenenden fazla çıkar ise bazı durumlarda faiz indirimi yapılabilir anlamına gelir. Faiz indirimi doların yükselmesine sebep olacaktır.

 Etiketler:

Sayfa başına git