Döviz Kurunu Etkileyen Faktörler

Döviz Kurunu Etkileyen Faktörler

            Yatırımcıları, yöneticileri ve piyasa katılımcılarını ilgilendiren en önemli konu, döviz kurlarının gelecekte ne olacağını tahmin etmekle ilgilidir. Ancak döviz kurları arasındaki mekanizmaları ve yapısal etmenleri kavramadan kur tahmini yapmak pek de mümkün değildir. Dalgalı kur sistemini benimsemiş olan ülkelerde döviz kurlarını tahmin etmek çok kolay değil. Çünkü, döviz kurlarını yalnızca ekonomik faktörler etkilemiyor. Bunun dışında döviz kurlarını önemli bir şekilde etkileyen insan davranışları ve politik faktörler önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.

            Döviz kurunu etkileyen faktörler konusunda ilk olarak politik faktörleri anlatacağız. Hükümet tarafından izlenilen ekonomi politikası, Merkez Bankası veya düzenleyici kurumlar tarafından izlenen düzenleyici politikalar, politik sistemdeki belirsizliğin düzeyi gibi konular altında toplanabilir.

             Ekonomik faktörler oldukça etkilidir. Döviz kurunu etkileyen ekonomik faktörler olarak; ödemeler dengesi , ekonomik büyüme, işsizlik oranı, enflasyon oranı, vergi tahsilatı vb. gibi etmenleri sayabiliriz.

             Ekonomik büyümenin döviz kuru üzerindeki etkisinin analizi için büyümemin kaynağını analiz etmek gerekiyor. Ekonomik büyümenin kaynağı iç tüketim ve bütçe açıkları ise bu şartlarda ihracat artacak ve ülkenin parası değer kaybedecektir. Ancak büyüme kaynağı yabancı yatırımlar ve ihracat ise ülkenin parası değer kazanabilecektir.

             Ödemeler dengesindeki değişimler döviz kurunun tahmin edilmesinde önemli bir etmen olarak ele alınıyor. Eğer bir ülkede cari denge fazla veriyorsa bunun etkisi uluslar arası rezervlerin artışı veya dış borçların azalması biçimde oluyor. Bu sayede ülkenin pası olumlu şekilde etkilenmiş oluyor. Eğer cari açık veriyor ise bu açıklar uluslar arası rezervlerin azalışı ya da dış borçların artışı biçiminde sonuçlanıyordur. Bu da ülkenin parasının değer kaybetmesine yol açıyor.

             Diğer ekonomik göstergeler olarak işsizlik oranı, vergi oranlarının değişmesi gibi faktörler ülke ekonomisinin şekillenmesinde rol oynuyor. Eğer bu türden göstergeler ekonomik performansın artığını gösteriyorsa sonuç olarak ülke parasına olan arz ve talep ile dövize olan arz ve talep üzerindeki etkilerin değerlendirilmesi gerekir.

             Döviz kurunu etkileyen faktörler den bir diğer faktör olarak faiz artışı ve beklentisini anlatabiliriz. Kar amacı güden kuruluşlar fonlarını en yüksek getiriyi sağlayacak para cinsine yönlendirmesiyle, Avrupa’da ki faiz oranı Amerika’dan fazlaysa Euro cinsi tahvillere talep artacağı için Euro değer kazanacaktır. Amerika’da faiz yüksek ise Dolar değer kazanacaktır. Bunun yanında faiz artırımı yapacak ülkenin para birimi değer kazanacaktır.

             Son olarak sizlere siyasal etkilerden bahsetmek istiyorum. Bir ülkedeki siyasi güç ve istikrar ekonomiye olumlu yönde yansır. Siyasi gücün popülist politikalar izlemesi, başka ülkelere düşmanca tutumlar sergilemesi, savaş tehdidi döviz kurunu etkiyecektir.

 Bir önceki yazımız olan Kara Listede Olup Olmadığımı Nasıl Öğrenebilirim başlıklı makalemizde kara liste ve kırmızı kalem yiyene kredi hakkında bilgiler verilmektedir.

Sayfa başına git