Efektif Nedir?

Efektif nedir? diye sorduğumuzda bankacılıkta doğrudan doğruya nakit para anlamına gelir. Efektif döviz ise yabancı ülkelerin kağıt halindeki, nakit şeklindeki paralarının tümüne efektif döviz denmektedir. Buna göre her döviz efektiftir ama her efektif döviz değildir diyebiliriz. Yani efektif fiilen dolaşımdaki paradır. Efektif kuru ise yabancı para biriminin ulusal para cinsinden belirlenen fiyatına denmektedir. Bazı durumlarda efektif kurları, efektif şekilde olmayan dövizlerin fiyatını ifade eden döviz kurundan farklıdır. Bunun nedeni, bankalarca efektifi sağlamamanın daha güç ve masraflı olmasıdır. Efektif kurları genellikler döviz kurlarından daha yüksektir.

Efektif fiyat: Alıcı tarafından alış-veriş esnasında fiilen ödenen bedel olarak adlandırılır.

Efektif talep: Talep kişinin istek ve ihtiyaçlarını karşılama isteği olarak anlatılırsa bu isteğin satın alma gücü ile desteklenmesi, yani fiili hale gelmesine de efektif talep denir.

 

Dövizler senet, tahvil, bono şeklinde olabilirler ancak efektif sadece nakit olan yabancı paralardır. Efektif döviz fiyatı denilince ekonomimizde dolaşan para aklımıza gelmektedir. Bu dövizler ekonomi içerisinde dolaşarak ülkenin dış borçlarının ödenmesinde katkı sağlamaktadırlar. Ülkede dış ticaret açığının oluşmaması veya büyümemesi için yeterli miktarda döviz bulunması gerekmektedir.

Ülkeler diğer ülkeler ile ithalat ve ihracat yollarıyla birbirlerinden alış veriş yaparlar. Alış veriş işlemlerinde ülkeler ödeme aracı olarak kendi ülke paralarını değil, karşı tarafın para birimini kullanırlar. Ülkeler kendi paralarını bastıklarından bu ödeme için dışarıdan aldıkları döviz ile ödeme yapmak zorundadırlar. Yani yabancı bir ülke ile yapılan alışverişte o ülkenin para birimi ile ödeme yapacaklardır. Ödeme yapılmak istendiğinde karşı tarafa verilecek olan döviz çıkmaz ise bu o ülke için borç olarak yazılacaktır. Örneğin 100 dolar ödeme yapmalısınız ama sizde 90 dolar var. Bu durumda 10 dolar açık vereceksiniz ve borçlanacaksınız. Bu borç o ülke hanesine dış ticaret açığı olarak yazılır. Ülkemize döviz girişi olması için yabancı yatırımcılar yatırım yapmaları için ülkemize çekilmeli veya yatırım yapmaları için teşvik edilmelidirler. Yabancı yatırımcılar ülkemize çekildiğinde döviz kurları istenilen aralıkta seyredecektir.

Banka ve sermaye işlemlerinde efektif nedir? Denildiğinde bu şekilde açıklanabilir.

 

 

 Sayfa başına git