Faktoring Nedir

En basit anlamı ile faktoring, üreticinin hizmet ya da mal satışlarından elde etmiş olduğu vadeli alacağın bir şirkete devredilmesi ve tahsilat ile garanti hizmetlerinin yurt dışı ve yurt içinde geçerli olmak üzere o şirket tarafından gerçekleştirilmesi olarak ifade edilmektedir.

Uygulanmakta olan bu hizmet sayesinde, vadeli bir şekilde gerçekleşecek olan alacaklar, bu hizmeti sunan işletmeler tarafından nakde çevrilebilmektedir. İşletmeler açısından ya da piyasalarda uygulanmakta olan bu sistem, finansal bir çözüm olarak görülmektedir. Diğer bir ifade ile finansal bir yönetim şeklidir.

Faktoring Sisteminin Avantajları Nelerdir?

İşletmelere yönelik uygulanmakta olan faktoring sistemi, birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Mal üretiminden ya da hizmet sunumundan elde edilen alacaklar, piyasada genellik ile vadeli alacaklar sınıfına girmektedir.

Türkçeleştirilmiş hali ile bir üretici ya da hizmet sunucu, ürününü veya hizmetini, diğer kişilere ya da işletmelere satmakta ve satış karşılığında alacağı nakit bedeli vadeli olarak almaktadır. Vadesi gelmeden üreticinin ya da hizmet satıcının eline her hangi bir para geçmemektedir. Vadesi dolana kadar üretici ya da hizmet sunucunun eline para geçmemesi, nakit sıkıntısının meydana gelebileceği ve ham maddeye ya da girdilere nakit ayıramayacağı anlamına gelmektedir. Hammadde ya da girdi olarak ifade edilen ve genişlemeye dayalı unsurlar olarak bilinen alt yapıya para ayrılmaması ya da ayrılamaması, işletmelerin genişleme süreçlerine olumsuz etki yaratmaktadır.

Bu açıdan bakıldığında, uygulanmakta olan sistem, vadesi gelmeden işletmelere nakit akışı sağladığından, son derece faydalı bir işlem olarak görülmektedir.

Ayrıca, her türlü tahsilat işleminin faktoring hizmeti sunan işletmelere devredilmesi, üretim ya da hizmet sunmak ile ilgilenen işletmelere zaman açısından da tasarruf kazandırmaktadır. Bir diğer tasarruf şeklide, tahsilatlar ile uğraşılmamasından ötürü, bu birime personel görevlendirilmemesi ve giderlerin, personel giderleri yönünden düşürülmesi olarak gözlenmektedir.

Faktoring İşletmelerinin En Belirgin Artıları Nelerdir?

Tüm olumlu katkılar ve nakit girişi göz önüne alındığında, işletmelerde sağlıklı büyüme sağlanmakta, finansman hızı yükselmekte, zaman ve iş gücü aşısından da avantajlı bir konuma gelinmektedir. Özet ile işletmelerin finans kaynağı açısından faktoring önemli bir sistem olarak görülmektedir.

 Bir önceki yazımız olan Ev Kredisi Faiz Oranları başlıklı makalemizde Ev Kredisi ve Ev Kredisi Faiz Oranları hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler:

Sayfa başına git