Halka Arz Nedir?

Halka arz nedir? Hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yolu ile satışı olarak tanımlanır. Şirketlerin hisse senetlerini halka arz etme şekli farklı koşullara bağlı olarak değişebilmektedir. Şirketler faaliyetlerini sürdürebilmek adına gerekli olan kaynak ihtiyaçlarını yabancı kaynaklar veya öz kaynaklar ile karşılamaktadırlar. Halka arz edilen hisse senetlerinin borsada işlem görebileceği iki piyasa bulunmaktadır. Bu piyasalar:

  • Hisse Senetleri Piyasası
  • Gelişen İşletmeler Piyasası

Şirketler HSP’de mevcut sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin bir kısmını ortak satış şeklinde halka arz edebildiği gibi, sermaye artırımı yoluna giderek mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlamak suretiyle de halka arzı tercih edebilir veya her iki yöntemi birlikte uygulayabilir. GIP’te ise mevcut olanakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payların halka arzı yapılabilmektedir.

HALKA ARZ YÖNTEMLERİ:  Aile şirketleri veya birkaç ortağı bulunan şirketler, yukarıdaki sebeplerden biri veya birkaçını göz önünde tutup halka açılmayı düşünüyorsa, kullanabileceği bir kaç yöntem vardır. Genellikle bir danışman aracı kuruluş kullanılacağından aracı kuruluşun hazırlanacağı öneriler arasından şirket yönetimi en uygununu seçecektir. Bunlardan bazıları;

  • Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi: Şirket ortakları yapılmış olan ön fizibilite çalışmaları ışığında belirli bir fiyat ve arz edilecek hisse miktarını belirlerler. Bu ilgili yatırımcı grubuna sunulur ve talepler toplanır. Bu yöntemde aracı kurum sadece yatırımcılar ile şirket arasında elçilik görevi görebileceği gibi halka arzı kendiside üstlenebilir.
  • Fiyat Teklifi Alınması Yöntemi: Şirket belli bir taban limitin altında olmamak koşulu ile senetler için teklif edilen fiyatlar alınır. Ve bu alınan fiyatlar doğrultusunda nihai karara göre senetler satılır.
  • Senede Dönüştürülebilen Tahvil İhraç Etme Yöntemi: Burada şirket yatırımcılara tahvil ihraç eder ve bu tahvilde, tahvil sahibine önceden belirlenen bir fiyattan hisse senedi alma hakkı verilir. Eğer tahvil sahibi olanlar ileride oluşacak konjoktürde fiyatı uygun bulursa tahvilim hisse senedi ile değiştirilir.

 

 

 

.

 Etiketler:

Sayfa başına git