KDV Nedir ?

Katma değer vergisi kısaltması olarak sıkça duyulan KDV günlük hayatta sıkça karşılaşılan bir kavram olarak kullanılmaktadır. Vergi; devletin gerçek ve tüzel kişilere yüklediği ekonomik yükümlülük olarak tanımlanabilir. Vergi kendi arasında farklı çeşitlere ayrılmaktadır.

Bunlarda biriside KDV’dir. KDV nedir? Katma değer vergisi ülkemizde yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın teslim edene ödediği vergi, malın üretiminden tüketimine kadar geçen süre içerisinde kazandığı katma değer üzerinden alınan ve vergi matrahından düşülmesine imkân veren veya her aşamadaki katma değeri vergileyen bir yazılı muamele vergisi olarak tanımlanır.

1984 yılında kabul edilmiş olan kanuna göre uygulanır. Katma Değer Vergisi tüketim vergisi niteliğindedir. Satıcılar mal ya da hizmeti satarken katma değer vergisini tüketiciye yansıtırlar. Katma değer vergisinin asıl yüklenicisi nihai tüketicilerdir. Ekonomik açıdan önemli bir kavram olan KDV nedir? Mal ve hizmetlere üretim aşamasından nihai tüketime kadar her aşamada uygulanan dolaylı bir vergidir.

KDV, vergiye tabii mal veya hizmetin satış değeri ile onun üretiminde kullanılan mal ve hizmetlerin değeri arasındaki farka yani yaratılan katma değere uygulanır. Bu uygulama her aşama için yapılır. Satıcı sattığı mal ve hizmetlere KDV uygulayarak malın değerini o oranda yüksek fiyattan satar. Satıcı bu şekilde tüketicilerden tahsil ettiği vergiyi vergi dairesine ödemekle sorumludur. Ancak o da ödediği KDV’yi KDV tutarından indirme hakkına sahiptir. Böylece vergi ileriye nihai tüketiciye doğru yansıtılmış olacaktır.

Diğer bir deyişle her satış aşamasında vergi yüksek fiyatlar şeklinde ileriye doğru aktarılmaktadır. Değişim zincirinin son aşamasında bulunan nihai tüketici tüm vergi yükünü üstlenmiş olmaktadır. Önceki aşamalarda yer alan satıcılar herhangi bir vergi yülü üstlenmiş olmazlar. Yalnızca vergiyi tahsil eden birimler olarak görev alırlar. KDV farklı mal ve hizmetler için farklı oranlarda uygulanmaktadır. Dolaylı vergiler tek bir yasada düzenlenmesi zorunlu olan yasalardır. Türkiye’de yapılan her türlü sınai, ticari, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetlerinin yanı sıra ithal malların teslimi de KDV’ye tabidir. KDV en yaygın vergilendirmedir.

 

 Bir önceki yazımız olan Faturasız Çek Kırdırma başlıklı makalemizde Faturasız Çek Kırdırma hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler:

Sayfa başına git