Serbest Dalgalandırma Nedir

İlk çağlardan bu yana çeşitli tanımlarla varlığını devam ettiren iktisadi hayat her dönemde farklı ve çeşitli etkenlerle gelişerek ilerlemiştir. Ticari yaşamın başlaması işle birlikte para piyasaları gelişme göstermiş ve her zaman bu piyasalara etki gösteren faktörler ortaya çıkmıştır.

Piyasaların dengesi her zaman önemli olan bir konu olmuştur. Piyasaların denge koşulu her dönemde farklı tanımlamalar ile piyasaların nasıl dengede olacağı konusunun çözümüne çalışmışlardır. Parasal piyasalar birçok etken ile şekillenir. Piyasalarda yer alan kavramlar piyasaların şekil almasında etkili olmuştur ve piyasaların şekillenmesini sağlamıştır. Piyasalar açısından günümüzde önemli olan kavramlardan biride serbest dalgalanma kavramıdır. Serbest dalgalanma nedir? Serbest dalgalanma konusunda birbirine yakın olan farklı tanımlar yapılmıştır. Serbest dalgalanma esnek kur sistemlerinde döviz kurunun belirlenmesinde para yetkisinin müdahalesinin ya hiç olmadığı ya da çok düşük seviyede olduğu dalgalanama şeklidir. Yani bu dalgalanmada para yansız kabul edilir ve kurlar kendiliğinden belirlenir. Serbest dalgalanma nedir? Bu kur sisteminde ülkelerin yerel ulusal para birimlerinin yabancı Ülke para birimleri karısındaki değeri tamamen piyasalar tarafından belirlenmektedir. Bununla birlikte kurlardaki aşırı hareketlilik durumunda Merkez Bankalarının piyasalara stabilize kazandırmak amacı ile müdahalesi söz konusu olabilmektedir. Merkez Bankası Bu stabilizasyon işlemlerini farklı şekillerde yapabilmektedirler. Merkez Bankası kurlarda meydana gelen uç hareketlilik noktalarında farklı politikalar izleyerek duruma müdahale edebilmektedirler. Bu hareketlenmeler enflasyon, stagflasyon devalüasyon, revalüasyon şekillerinde olabilmektedir.  Serbest dalgalanma durumlarında ülke parasının her hangi bir etkisi bulunmamaktadır. Diğer ülke paralarında meydana gelen değişiklikler ülke parasında çeşitli dalgalanmalara neden olabilmektedir. Bu durum iktisatçılar açısından her zaman üzerinde yorumlar yapılan bir konudur. Önemli bir kavram olan serbest dalgalanma ülke piyasaları açısından önemlidir.

Ülke paralarında dış etkenler neden ile meydana gelen değişmeler düşük etkiler yapıyorsa bu ülke parasına ya da piyasalara herhangi bir etki yapılmasına neden olmaz. Piyasalarda meydana gelen serbest dalgalanmaların etkileri yoğunluklarına göre piyasalarda etkilere yol açmaktadır. Eğer ki meydana gelen dalgalanmaların etkisi çok yüksek çapta ise bu dalgalanmalara müdahale edilir.Etiketler:

Sayfa başına git