Sermaye Artırımı Nasıl Yapılır?

Sermaye artırımı; bir şirketin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin arttırılmasıdır.

Sermaye artırımına gidilmesinin başlıca nedenleri; yüksek enflasyon şartlarında erimiş olan sermayelerin güçlendirilmesi, yeni yatırımlar için veya şirketlerin faaliyetlerinin reel büyümesi sonucu gerekli olan fon ihtiyacının giderilmesidir.

Sermaye artırımı nasıl yapılır? Bunun için farklı seçenekler söz konusudur. Sermaye artırımı bedelli sermaye artırımı ya da bedelsiz sermaye artırımı şeklinde yapılmaktadır. Bunların yanı sıra sermaye artırımının nasıl yapılacağı yasalarla belirlenmiştir. Yasalara ile belirlendiği kadarı ile Sermaye artırımı nasıl yapılır? Bunlar:

  • İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımı hariç taahhüt edilmiş olan nakdi sermaye tutarları ödenmedikçe sermaye artırımı yapılmayacaktır.
  • Sermaye artışına esas sermaye sisteminde olan anonim şirketlerde genel kurul kayıtlı sermaye sistemindeki halka açık olmayan anonim şirketlerde yönetim kurulu karar verebilmektedir.
  • Esas sözleşme değişikliği için izin alınması gereken hallerde izin alınmış şeklinin genel kurulda değiştirilmesi halinde bu değişikliğin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanması gereklidir.
  • Sermaye artırımı kararı 3 ay içinde tescil edilmelidir. Aksi halde geçersiz sayılır ve tahsil edilmiş artırım tutarları varsa iade edilir.
  • Sermaye artırımı yönetim kurulu tarafından şirket merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilir. İlanı gereken hususlar ilan edilir.
  • Sermaye artırımı öncesinde yönetim kurulu; açık, eksiksiz, doğru ve dürüst bilgi verecek şekilde bir beyanda bulunur. Beyanda taahhüt bilgileri, nakdi ve ayni artırımlar, değerlemeler, rüçhan hakları ve detaylara yer verilir.
  • Artırılan sermayenin tamamı ya esas sözleşme değiştirilerek ya da iştirak taahhütnamesi ile taahhüt edilir. Taahhüt kayıtsız, şartsız ve yazılı olarak yapılır.
  • Kayıtlı sermaye sisteminde halka açık olmayan anonim şirkette sermaye artırımı yönetim kurulunca yapılabilir. Verilen yetki kanuna uygun olarak kayıtlı sermaye kanunlarınca yönetim kuruluna en çok 5 yıllık yetki verilebilir.

Genel kurul, alacakların ve çalışanların yeni payları edinmelerini sağlamak amacı ile sermayenin şarta bağlı artırımına karar verilebilirBir önceki yazımız olan Gençlere Hibe Evlilik Desteği Çeyiz Hesabı 2016 başlıklı makalemizde hibe evlilik kredisi hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler:

Sayfa başına git