Sermaye Artırımı Nedir?

İktisadi kavramlardan biri olan sermaye artırımı farklı şekillerde yapılabilmektedir. Sermaye artırımı nedir? Bir şirketin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin arttırılmasıdır.

Sermaye artırımına gidilmesinin başlıca nedenleri; yüksek enflasyon şartlarında erimiş olan sermayelerin güçlendirilmesi, yeni yatırımlar için veya şirketlerin faaliyetlerinin reel büyümesi sonucu gerekli olan fon ihtiyacının giderilmesidir.

Sermaye artırımı nedir? Sermaye artırımı iki farklı şekilde yapılabilmektedir. Bu sermaye artırımı şekilleri:

  • Bedelsiz Sermaye Artırımı: Anonim ortaklıkların iç kaynaklarından yaptıkları sermaye artırımı karşılığı çıkardıkları hisse senetlerini bir bedel almaksızın ortaklarına dağıtarak gerçekleştirdikleri sermaye artırımlarıdır. Bedelsiz hisse senedi alma hakkı bir süre ile sınırlandırılamaz. Bu sermaye artırımı şirketlere ek finansman kaynağı sağlamaktadır. Şirkete vergi avantajları sağlar. Şirkete enflasyon karşısında erimiş olan sermayelerini güçlendirme imkânı verir. Bedelsiz sermaye artırımlarının hisse senetleri fiyatları üzerindeki etkisi pek çok akademik çalışmaya konu olmuştur. Genel mutabakat hisse senedinin sermaye artırımının açıklandığı gün ile gerçekleştiği gün arasında iyi gerçekleştiği günden sonra kötü performans gösterdiği yönündedir.
  • Bedelli Sermaye Artırımı:  Şirketlerin sermaye artırımı karşılığında çıkardıkları hisse senetlerini nominal değerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmak suretiyle gerçekleştirdikleri sermaye artırımına denir. Söz konusu hisse senetleri ortaklara satılabileceği gibi ortaklar dışındaki yatırımcılara da satılabilir. Bedelli sermaye artırımında katılım belli bir süre ile sınırlıdır. Bedelli sermaye artırımı esas olarak şirketlere ek bir finansman kaynağı sağlar. Bedelli sermaye artırımı yolu ile şirketler faaliyet hacimlerinin büyümesine paralel olarak sermaye ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Yeni yatırımlar sonucunda şirketlerin fon ihtiyacı içinde olması ve ihtiyaç duyulan fonlar şirketleri bedelli sermaye artırımına itmektedir. Bedelli sermaye artımına yönelik önemli özellikler:
    • Şirketin mevcut ortaklarına payları oranında ve nakit karşılığında yeni hisse alma opsiyonunu tanır.
    • Şirketin ödenmiş sermayesi ve öz sermayesi artış gösterir.
    • Şirketin hem hisse senedi fiyatı hem de piyasa değeri değişir.
    • Bedelli sermaye artırımı sadece yeni yatırımcılara yönelik olarak yapılabilir.


Bir önceki yazımız olan Sermaye Artırımı Nasıl Yapılır? başlıklı makalemizde sermaye, sermaye artırımı ve Sermaye Artırımı Nasıl Yapılır hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler:

Sayfa başına git