Tahvil Nedir?

Tahvil iktisadi kavramlar arasında yer alan ve sıkça kullanılan bir iktisadi değer birimidir. Tahvil nedir? Genellikle anonim şirketlerin kaynak bulmak amacı ile ticaret veya sermaye piyasası kanunlarına göre, itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları, vadesi bir yıldan uzun olan borç senetleri olarak tanımlanabilir.

Seri halinde çıkartılan ve çoğunlukla faizli olan borç senetleridir. Tahviller genellikle hamiline yazılı düzenlenmekle birlikte nama da yazılı olabilirler. Satın alacak kişiye güven vermek ve tahvillerin dolaşımını kolaylaştırmak için çoğunlukla hamiline yazılı olarak çıkartılır. Tahviller anonim şirketlerin yanı sıra devlet, belediye ve diğer kamu iktisadi kuruluşlarca çıkartılabilir. Devlet kuruluşlarının tahvil çıkarması özel yasalara bağlıdır.

Anonim şirketler ise hissedarlarından temin edemedikleri sermaye ihtiyaçlarını tahvil çıkararak karşılarlar. Hamiline yazılı tahviller senedin teslimiyle nama yazılı tahvillerle alacağın temliki yoluyla mülkiyet değiştirir. Tahvil nedir? İktisadi anlamda orta ve uzun vadeli borç para sağlamak amacı ile anonim şirketler devlet veya kamu kuruluşları tarafından yazılı değerleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkartılan borç senetleridir.

Türkiye’de anonim şirketler tarafından çıkartılan tahviller Ticaret Kanunu hükümlerine, devlet ve kamu kurumları tarafından çıkartılanlar da özel kanunlara tabidirler. Anonim şirketleri nakit ihtiyaçlarını çeşitli biçimlerde karşılayabilirler. Bunlardan birisi sermaye artırımı yapılması yani hisse senetleri ihraç edilerek işletmeye yeni ortaklar alınması, diğeri ise borçlanmadır. Şirketler ihtiyaç duydukları krediyi de bankalardan borçlanarak ya da tahvil ihraç edip halka arz ederek sağlayabilirler. Tahviller Menkul Kıymet Borsalarında alınıp satılan yatırım araçlarıdır. Tahviller borç senedi niteliğindedir ve işletme üzerinde mülkiyet hakkı doğurmazlar. Bunlar genellikle belirli vade ile sınırlıdır. Bu vade içinde hamiline faiz geliri sağlamaktadır.

Tahvillerin anaparası vadesinde veya itfa planına göre yapılan çekilişlerde numarasına kura isabet ederse vadesinden önce ödenebilir. Kura çıkmaması halinde vade tarihine kadar dolaşımda kalan veya vadenin yaklaştığı tarihlerde kurası çıkan tahvillere süresinin uzunluğu dikkate alınarak ayrıca bir prim ödenebilir. Senet üzerinde yazılı fiyattan ya da bu fiyatın altındaki veya üstündeki fiyattan satılabilir.Bir önceki yazımız olan Gençlere Hibe Evlilik Desteği Çeyiz Hesabı 2016 başlıklı makalemizde hibe evlilik kredisi hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler:

Sayfa başına git