Yatırım Fonu Nedir?

Finansal terimler arasında yer alan yatırım fonu kavramı sıkça kullanılan bir kavramdır. Yatırım fonu nedir? Yatırım fonu yatırımcıların birikimlerinin sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmek üzere bir havuz içerisinde toplanması ve profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi esasına dayana kolektif bir yatırım aracıdır.

Yatırım fonları halktan topladıkları paralar karşılığı, hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli evraklardan oluşan portföyleri inançlı mülkiyet esasına göre yönetirler. Yatırım fonu nedir? Sorusu bu şekilde cevaplandırılabilir.

Ayrıca fonların ortaya çıkmasında ki nedenlerden biride borsa da işlem yapmanın riskli olabileceğini düşünenlerin daha az riskli araçlara yönelmek istemeleri şeklinde ifade edilebilir. Bu fonlar bankalar veya aracı kuruluşlar tarafından kurulur.

Yatırım Fonları Nerelerde Yatırım yapabilir?

 • Türkiye’de kurulmuş şirketlerin hisse senetleri
 • Yabancı ülkelerdeki şirketlerin hisse senetleri
 • Türk özel ve kamu borçlanma senetleri
 • Yabancı özel ve kamu borçlanma senetleri
 • Ulusal ve uluslar arası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı olarak ihraç edilmiş ve borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun görülebilecek diğer sermaye piyasası araçları

Yatırım Fonu Katılma Belgesi: Yatırım fonu katılma belgeleri yatırımcıların fon portföyüne ortak olması için gerekli belgedir. Katılım belgesine sahip olanların fon yönetimine katılma hakları yoktur. Katılma payları Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kayıt altına alınarak saklanmaktadır.

Fon Kurucusu

 • SPK tarafından belirlenmiş esaslara uyan bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve kanunlarda engel bulunmayan emekli ve yardım sandıkları izin almak koşulu ile fon kurucusu olabilirler.
 • Kurucu fonun riskinin dağıtılmasından; inançlı mülkiyet esaslarına göre belge sahiplerinin haklarını koruma; fonun yatırım yaptığı araçların saklanmasından sorumludur.
 • Kurucu, mevzuat ve fon içtüzüğünde belirtilen sınırlar içinde kalmak üzere fon portföyünü dilediği gibi oluşturabilir.
 • SPK’ya resmi dairelere, katılma payı sahiplerine ve fon adına üçüncü şahıslara karşı fonu, fon kurucusu temsil etmektedir.
 • Fon kurucusu ve yöneticisi aynı kurum olabileceği gibi farklı kurumlar da olabilir.


Bir önceki yazımız olan Tüfe Nedir? başlıklı makalemizde tüfe, tüfe değerleri ve Tüfe Nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler:

Sayfa başına git